Upp

I Uppsala är det svårast i Sverige att ordna studentboende

Bostadssituationen för studenter har sett mörk ut länge och verkar tyvärr inte gå åt rätt riktning än. En tredjedel av Sveriges studentstäder lider av mycket stor bostadsbrist och Luleå, Linköping, Malmö, Umeå och Uppsala är några av de elva städer som enligt en undersökning gjord av SFS inte kunde erbjuda studentboende inför höstterminens start. Bristen är illa nog, men i Uppsala saknas dessutom ett system som gör det lättare för studenterna att hitta ett tryggt boende.

Centerpartiets Solveig Zander och Hannes Hervieu skrev nyligen ett debattinlägg i Uppsala nya tidning där de uppmanar å det bestämdaste till nybyggnation av fler studentbostäder i Uppsala. 15 000 nya studenter kommer till Uppsala varje år, men på grund av boendesituationen tvingas vissa av dem tacka nej till sin plats på utbildningen av den enkla – men avgörande – anledningen att de inte lyckats hitta någonstans att bo. Bostadsbristen till trots är antalet bygglov som beviljas i Uppsala väldigt lågt, 6,3 bygglov per tusen invånare. Siffran ligger under genomsnittet på 8,6.

Zander och Hervieu menar att det är regelkrånglet som ligger bakom den stagnerande nybyggnationen. Krånglet är likadant för alla lägenhetsbyggen, vilket leder till att de lägenheter som faktiskt byggs sällan hamnar inom en students prisnivå. Lösningen uppger de är att både förenkla och göra byggandet billigare. Studentboendets temporära karaktär bör därför göra att vissa krav på förvaringsutrymme och storlek på badrum kan kringgås. Krånliga regler leder inte bara till färre byggen utan även i slutled till färre studenter och färre lokala företag. Uppsala Stadsbud är ett lokalt företag som livnär sig på flyttransporter och en öppnare bostadsmarkand skulle gynna dem, studenterna och hela Uppsala stad.

Oavsett politisk tillhörighet kan nog många hålla med om att något måste göras för att studentlägenheterna ska öka i antal. Hellre tio studenter med tak – om än ett litet sådant – över huvudet än en student med rymligt badrum och stort vindsförråd.