Upp

HSB hävdar att bosparandepolitiken måste utvecklas

Med riksdagsvalet avslutat kan vi konstatera att bostadsfrågan var en av de hetaste debatterna. De flesta politiska partier uttalade sig i frågan, som blev en avgörande faktor för vissa väljares partisympatier, men det är inte bara politiker som driver bostadspolitik. Sveriges största kooperativa bostadsrörelse, HSB, vill även de vara med och påverka bostadsfrågan.

Åke Johansson är samhällspolitiskt ansvarig på HSB och säger att bostadspolitik är något HSB alltid har ägnat sig åt, men att det nu är viktigare än någonsin. Ståndpunkterna sammanfattas i ett material kallat Vi Vill och beskriver det som HSB och dess medlemmar vill uppnå. Enligt Johansson vill de politiska partierna alla uppnå samma sak – mer nybyggande av bostäder – men vet inte hur problemet ska lösas eftersom det idag är väldigt dyrt att bygga nya bostäder. Subventionerna som försvann på 90-talet har gjort att bostadsbyggandet avstannat, något som nu måste avhjälpas. 

Att bo i andra hand innebär alltid en stor osäkerhet både ekonomiskt och flyttmässigt. För hyresgäster i storstäder är en flytt inte den enklaste sak att utföra. Allra helst för dem som inte har bil att disponera. I all hets glömmer många att försäkra sig och Wermlandsflytt skriver på sin hemsida: "Försäkring är en viktig del i flytten som alltid måste finnas.”. Detta är en mycket viktig fråga i debatten.

En av de viktigaste frågorna för HSB är att det ska löna sig att bospara för att på sikt kunna köpa en egen bostad, en princip som redan efterlevs i Norge, där man får ränteavdrag om man använder sparade pengar till ett bostadsköp. Det är ologiskt att få avdrag för att låna pengar, men inte spara, menar Johansson. För att få fart på bostadsmarknaden krävs inte bara byggandet av nya bostäder utan också en förbättrad bosparandepolitik som gör det möjligt för svenskar att investera i sitt eget boende.

HSB uppmuntrar sina kunder till att göra sina röster hörda inför valet – bland annat på den egna Facebook-sidan.