Upp

Från 1 juli 2014 blir det enklare att hyra ut lägenheter i andra hand

Från och med den 1 juli 2014 är det enklare att få tillstånd att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Sveriges tre ledande bostadsorganisationer HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna har tillsammans med regeringen arbetat fram en remiss som lett till ett nytt lagförslag. Beslutet innebär att det fortfarande är bostadsrättsföreningens styrelse som ska godkänna en eventuell andrahandsuthyrning, men ägaren av lägenheten behöver inte längre ha lika starka skäl till att få hyra ut bostaden. Bostadsrättsföreningen vinner också på det nya beslutet då det ska bli möjligt för föreningen att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren som väljer att hyra ut sin lägenhet.

Bostadsrättslagen som rör andrahandsuthyrning löd förr att den hyresgäst som önskade hyra ut sin bostad till en annan part skulle ha så kallade ”beaktansvärda skäl” för att få tillåtelse till andrahandsuthyrningen. De vanligaste skälen som godkändes innan lagändringen var väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden, förändrade arbetsförhållanden samt förändrade familjeförhållanden. Lagändringen innebär att det nu endast krävs ”skäl” till uthyrningen, och bedömningen blir därmed väsentligt generösare. Bostadsrättshavaren ska kunna hyra ut sin lägenhet under kortare perioder eller välja andrahandsuthyrning som ett alternativ till att sälja bostaden.

En ökad och enklare andrahandsupplåtelse av privatbostäder kan leda till en reducerad bostadsbrist samt ett bättre utnyttjande av de existerande bostäderna i landet, menar regeringen. Man hoppas också på att detta i sin tur skall minska efterfrågan på illegala svartkontrakt. En marknads som idag är oehört svår att stoppa och uppskattas omsätta minst 1,2 miljarder kronor om året. Ett fall av detta slag har fått stor medial uppmärksamhet där målsägande har stämt paret som tagit emot det otillåtna beloppet. Ärendet företrädes av Jur kand Anna Kontio på Advokatfirman Åberg.