Upp

Forskare kan förklara uråldrig Egyptisk byggteknik

För en lekman är det svårt – nästan omöjligt – att föreställa sig hur de mäktiga egyptiska pyramiderna byggdes med de begränsade verktyg som fanns under den tiden. Det ter sig fullkomligt orimligt att något så massivt skulle kunna byggas utan lyftkranar och motordrivna hästkrafter, men bevisligen skedde det på ett eller annat sätt och nu, tusentals år senare, kan forskare förklara precis hur det gick till.

Amerikanska forskare har testat olika teorier och metoder för att komma fram till hur pyramiderna, bland annat Cheopspyramiden som är den största av dem alla, byggdes. Joseph West och hans två kollegor vid Indiana State University hävdar att egyptierna flyttade de fyrkantiga blocken med hjälp av stockar som gjorde om blocken till tolvhörningar. Tricket ger blocken en friktionskoefficient som möjliggör förflyttning av de tunga blocken genom rullning med mänsklig kraft.

Forskarna använde sig av 30 kg tunga betongblock för att testa metoden. Blocken fick runda träpinnar fastsatta på varje sida varpå kraften som krävdes för att flytta blocken framåt mättes. Metoden har hittills testats på sand, grus och gräs och fungerade på samtliga underlag. Tekniken ska enligt de amerikanska forskarna fungera även för betydligt större block under förutsättningen att träpinnarna har rätt dimensioner.

WMP Fasaderenovering i Stockholm är ett företag som alltid utför sitt arbete med målsättning att efterlikna den ursprungliga arkitekturen. Det är ett komplext hantverk att byta den gamla fasaden och samtidigt få byggnaden att se ut som originalutförandet. Men det är en smart renovering som faktiskt kan jämföras med arbetet dagens forskare utför på historiska byggnader i Egypten. Det är en mycket avancerat arkitektskonst som tar flera år att lära sig och det är få som någonsin kommer att behärska den till fullo.