Upp

Enligt Elsäkerhetsverket kan man lämna julbelysningen på i vinter

Det är OK att lämna ljusstaken på under natten. Detta säger Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverket när Östgöta Correspondenten ringer och frågar inför den kommande julsäsongen. Förra året gick Brandskyddsföreningen ut med rekommendationen att man bör släcka allt under natten och när man reser bort. Men med lite försiktighet och förberedelse kan man lämna sin julbelysning på.

– Så klart är det en ökad risk för bränder ju mer grejer vi har i gång, säger Martin Gustafsson. Men jag tycker ändå inte att man behöver släcka allt. Skaffa timer så att belysningen inte behöver vara i gång hela tiden. Och sätt en jordfelsbrytare längst in vid uttaget. Då har du minskat riskerna väldigt mycket.

Vidare berättar han att gammal ärvd julbelysning inte har mest risker, utan dåligt tillverkade nya produkter. För att vara trygg med att man får säker belysning ska man först och främst kontrollera att produkten är CE-märkt och att den har svensk bruksanvisning där det framgår vem som har tillverkat den.

Självklart är det inte bara julbelysningen som måste fungera som den ska. All elektronisk utrustning bör regelbundet kontrolleras. För att minska risken för brand och stötar är det särskilt viktigt att man har en säker jordfelsbrytare. "Det finns mängder av jordfelsbrytare monterade som inte fungerar som de ska. Lev inte i ovisshet!" säger Eldirekt.se och rekommenderar att man investerar i en jordfelstestare inför julsäsongen.