Upp

Borren som ska ge nya bostäder

Projektet Citylink beräknas kosta 5,5 miljarder att genomföra och är en storsatsning för en säkrare elförsörjning. Projektet går ut på att bygga en tunnel för att bära 400 kilovolts elledningar och kablar. Vilket företag som kommer att dra kablarna vet man inte än. Kanske blir det Miltronic Sweden som är ett stort företag på den svenska kabelmarknaden. De sysslar även med partmärkning. Partmärkningar används för att särskilja olika elledningar i en kabel. Du kan läsa mer om Miltronics tjänster inom partmärkning här.

Tanken med projektet är att det ska öppna mark för nya bostäder och på så sätt minska den pågående bostadsbristen i Stockholmsregionen. Projekten betalas till en tredjedel av elbolagen, resten betalas av kommuner och markägare som får möjlighet att bygga bostäder när högspänningsledningar rivs eller placeras under marken.

– När vi bygger Citylink skapar vi en ring av 400-kilovoltsledningar i Stockholm. Det gör hela systemet stabilare mot störningar och det gör att Stockholm kan växa utan risk för elbrist, säger Rolf Axén, projektchef för tunnelbygget till Dagens Nyheter.

Tunneln kommer att borras med hjälp av en gigantisk borr som är lika stor som en villa. Anledningen till att man väljer att borra är för att det är betydligt mindre buller med att borra än vad det är med genom sprängningar. Dessutom minskar risken för sprickor genom att använda sig av en borr.

2016 kommer man att börja borra och man beräknas vara klara 2019.