Upp

Avloppen i Göteborg blir allt fetare enligt experter

Fett i avloppet är långt ifrån en rörmokares favoritämne att prata om och ett stort problem för både fastighetsägare och kommuner. Avloppsrör som korkar igen på grund av fettavlagringar leder ofta till stopp i ledningsnätet – ett problem som blir allt större i Göteborg. Senast i början av september orsakade en fettpropp att orenat avloppsvatten sprutade ut i Vallgraven.

SR sökte upp Fredrik Torstensson som är chef på Kretslopp och Vatten i Göteborg Stad för att diskutera frågan. Han kunde berätta att av 100 stopp per år beror över hälften på fett. Medan stoppen har minskat i antal har andelen som orsakas av fett ökat. Att ledningsnätet i Göteborg är gammalt – vissa delar så gamla som från 1800-talet – tror han är en bidragande orsak.

Fetter från hushåll och restauranger samlas i ledningsnätet där de samlas och successivt bygger upp proppar. Torstensson betonar att långt ifrån allt som går att spola ned i vask och toalett är tillåtet eftersom det ändå kan skapa stora problem. Han poängterar att det är viktigt att informera allmänheten om hur avloppsnätet får – och bör – användas. Avloppsakuten i Göteborg håller med om att fett har blivit ett stort problem. På sin hemsida skriver man att fettet tydligt syns när man inspekterar rören med hjälp av filming - eller - Rörinspektion som det också kallas.

Lärdomen vi alla kan dra av Göteborgs feta kommunala avloppsrör är denna: fett hör inte hemma i avloppet. Drabbar det inte dig eller din verksamhet direkt genom igenproppade rör hemmavid kommer det ändå att drabba dig på sikt när den tillsammans med övriga invånares fetter orsakar stopp som heter duga.

Tips: Torka av exempelvis smörknivar och andra feta kökstillbehör med hushållspapper istället för att skölja av dem.